Gold & Tungsten Properties

Volframlegeringar Pappersvikt

Guld har en densitet av 19,30 gram per kubikcentimeter vid rumstemperatur och en flytande densitet vid smältpunkten för 1,947.5 ° F av 17,31 gram per kubikcentimeter. Volfram har en densitet av 19,25 gram per kubikcentimeter vid rums tempraturen och en vätskedensitet av 17,6 gram per kubikcentimeter vid smältpunkt av 6192 ° F.

Men trots att användas för smycken och har liknande densitet som guld, AU 79, och volfram, W 74, är inte samma element. Den högre vinstmarginal bar med små volfram sniglar med bly legering skulle ändå passera ett ljud och känsla testet men skulle vara något underviktiga och det är troligt att varken ett kemiskt test

eller en röntgenfluorescens testet skulle överföras på grund av att guldbeläggning inte skulle vara tillräckligt tjock.