Vad är Volfram Heavy Alloy

Volframlegeringar Pappersvikt

Volfram tunga legeringar ( whas ) är idealiska för en rad olika densitet applikationer , och erbjuder en densitet som närmar sig ren volfram men utan mycket kostsam behandling och inneboende storlek och form begränsningar av den förra .

Whas produceras genom en pulvermetallurgisk (P / M) teknik som kallas vätskefassintring (LPS ), i vilket helt tät, fullständigt legerade delar bildade av pressade metallpulver vid en temperatur mindre än hälften av smältpunkten för ren volfram.

Medan sintrade ståldetaljer och kopparlegeringarinnehåller vanligen betydande åter porositet som kan kräva polymera infiltrants att täta , sintrade volfram tunga legering har en icke porös yta .

Volfram tunga legering delar är tillverkade av mycket fina , hög renhet metallpulver - typiskt volfram, nickel och järn . Det blandade metallpulvret komprimeras under högt tryck (upp till 30 ksi ) för att